A projektről

A Rábaköz erős identitással bíró tájegység. Ez egy olyan belső felhajtóerő, amelyre bátran lehet támaszkodni, ha a térség önszerveződésének erősítését helyezzük a fejlesztés fókuszába. A  projekt az itt lakó polgárok, az itt működő vállalkozások, civil szervezetek, intézmények, önkormányzatok helyzetbe hozását kívánja támogatni. A projekt stratégiai célja a Rábaköz további fejlesztéséhez való hozzájárulás és speciális szegmensek számára hosszútávra szóló lehetőségek biztosítása.  

 

A projekt specifikus céljai:

 • A tájegység belső kohéziójának erősítése, a helyi gazdaság, a turizmus térnyerésének támogatása, a polgári szerveződések erősítése annak érdekében, hogy az itt élő mintegy 70 ezer ember, itt működő 3.500 vállalkozás, 350 civil szervezet és 64 település gazdasági és társadalmi vitalitása és a térség helyi gazdasága erősödjön.    
 • Egy olyan digitális infrastruktúra létrehozása, amely a térség valamennyi szereplője részére elérhető és használható, illetve az egyéni és a társadalmi szerepvállalással folyamatosan bővíthető, fejleszthető. 
 • Az értékek megőrzéséhez való hozzájárulás, továbbá ezen értékek hasznosításának lehetővé tétele a jelentősebb célcsoportok részére.   
 • Közvetett módon a térség gazdasági aktivitásának erősítése.

 

Ezen speciális fejlesztési irány három területet ölel fel teljes körűen. A digitális értékteremtés tájegységi projektje 64 rábaközi településre vonatkozóan jön létre, amelynek középpontjában a fellelhető értékek digitális dokumentálása, kereshetővé - bővíthetővé tétele valósul meg oly módon, hogy erősen épít a közösségi média adta lehetőségek kiaknázására is. 

 

Főbb tevékenységek:

Digitális Rábaköz – Közösségi Internetes portál készítése, térképtámogatással:

 1. fotóbank, videobank létrehozása
 2. digitális dokumentumtár kialakítása
 3. települési és tájegységi értéktár megvalósítása

 

Fotóbank, videobank létrehozása

A fotó és filmművészeti értékek szisztematikus gyűjtése, amely a szolgáltatók és a bevont közösségek által beküldött tartalmakból áll össze, melyeket térképi pontokhoz vagyunk képesek rögzíteni, a rendszer panorámaképek feltöltésére is lehetőséget ad. A képek egyszerűen megoszthatók a közösségi oldalakon Facebook – Google+, stb., így a terjeszthetősége – a motivációs szintje növelhető.    

 

Digitális dokumentumtár

A településeken, vagy velük kapcsolatban fellelhető írásos emlékek megőrzésére, rendszerezésére jön létre, struktúrált, kategorizált, tartalmi címkékkel ellátott módon – a kereshetőségre és interneten való megjelenésre, „láthatóságra” épít (keresőoptimalizált oldalszerkezet). A tartalom és alegységei bővíthetőek, a térképi pontok dinamikusan változtathatók a dokumentumokhoz viszonyítva.

 

Települési és tájegységi értéktár

Az egyes települések és az egész tájegység helyi értékeinek térképen való elhelyezését szolgálja, a szerkesztőknek lehetősége van egyedi szöveges, képi, videóval támogatott bemutatásra – a látogatók a kiindulási pontjuk megadása után megkapják az általuk meghatározott koncentrikus körben fellelhető helyi értékek lisátját, jellemzőit.

 

A fenti modulok kialakítása egyedi programozási feladatok összehangolása mellett jön létre.

 

A Rábaközi Digitális Dokumentációs Portál a tájegység teljes földrajzi területének bevonásával valósul meg. Tekintettel arra, hogy a tájegység két Leader közösség területén fekszik, a projektpartnerség kialakítása ennek megfelelően szerveződött. A Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület (RVE) illetékességi területéhez 44, a Pannónia Kincse Leader Egyesület (PKLE) illetékességéhez pedig további 20 rábaközi település tartozik. A projekt kifejlesztésében és annak végrehajtásában a két szervezet szorosan együttműködik az érintett településeknek megfelelően.              

 

További résztevékenységek:

 • tájegységi kutatás, adat- és anyaggyűjtés
 • marketingkommunikációs eszközök létrehozása
 • PR tevékenység
 • képzési, oktatási tevékenységek
 • események, rendezvények megvalósítása,
 • projektmenedzsment szolgáltatás

 

 

A projekt várt eredményei az alábbiak:

 

 • Létrejön a Rábaközi Digitális Dokumentációs Központ, amely a fentiekben bemutatott egyedi internetes portál SQL adatbázisra támaszkodva. Ennek eredményeként az alábbiak valósulnak meg:

 

- Felhasználóbarát portálfejlesztés

Mobil- és táblagép nézetek, akadálymentesített nézet, nyomtatható verzió.

 

- Grafikai és arculattervezési feladatok

Egyedi logó és arculat, úgynevezett „vízjelezett”, másolás utáni ellenőrizhetőséggel ellátott fotók.

 

- Adatbázis tervezés

Adatfeltöltés – Adatgyűjtések alapján, valamint az adatok későbbi módosításának lehetősége, csoportos – kötegelt adatfeltöltési lehetőségek (excel forma alapján).

 

- Regisztráció + Facebook profilok alkalmazása

Bejelentkezés után, a felhasználók is tudnak adatközlést indítani, ezt engedélyezés után publikálja a rendszer – úgynevezett „kapuőrök” beiktatásával.

 

- Tartalomkezelő rendszer

A portál minden tartalmi egysége mögött szerkesztőprogram található, mely képes a hatékony adatcserére, mind a három alappillér esetén.

 

- Statisztikai alrendszer

A portálon barangoló felhasználók alapvető szokásait képes rögzíteni.

 

 • Adatgyűjtés és kutatási feladatok ellátása
  • Ennek eredményeként a három kiemelt témakörre vonatkozóan a lehetőség szerint teljeskörű adatgyűjtésre kerül sor a tájegységben (64 település). A feladat elvégzéseként  fotó- és videobankra, a digitális dokumentumtárra, és a helyi értéktárra vonatkozó adatbázis készül el.
 • Események, rendezvények megvalósítása
  • A tervezett portál tájegységi bevezetését, az adatgyűjtést és a projektmegvalósítást segítő rendezvények megvalósítása mikrotérségenként, illetve speciális szegmenseknek. 
 • Marketingkommunikációs eszközök létrehozása és PR tevékenység ellátása
  • A projekt céljainak, várt eredményeinek ismertté tételét segítő események, sajtómegjelenések, off-line kiadványok létrehozása.
 • Képzési, oktatási tevékenység ellátása speciális célcsoportok részére
 • Projektmenedzsment szolgáltatás.

 

A projekt stratégiailag a Rábaköz belső kohéziójának erősítését célozza. Ez a társadalmi tőke új módon kap támogatást azáltal, hogy innovatív projekttevékenységek elvégzésére kerül sor. A projekt a tájegységi célcsoportok figyelmét azokra a területekre fókuszálja, amelyek napjainkban különösen nagy hangsúlyt kapnak. Ilyen az értékelvűség, a fenntarthatóság, a tudatos életvezetés, a hagyományok megőrzése és továbbadása, a helyi értékek elérhetővé tétele, a közösségi célok érvényre jutása, az egyéni kompetenciák kiteljesedése, stb. Ez és az önnevelés, az önfejlődés, az önmegvalósítás tudatossá tétele adja leginkább a projekt társadalmi jellegét.  

 

A projekt környezeti hatása abban nyilvánul meg leginkább, hogy az egyes tájegységi szereplőket környezetük tudatos figyelésére, az ökológiai értékek fenntartására ösztönzi. A projekt segíti az ökologikus gondolkodást és életvitelt. A projekt legfőbb tevékenysége és eredménye egy on-line rendszer, amely önmagában is környezetkímélő megoldás.           

 

A projekt gazdasági hatása oly módon jelenik meg, hogy a helyi termékek, tájételek, tájitókák a helyi értéklánc részévé válnak és a lokális népszerűség következtében nagyobb teret kapnak a tájegységi fogyasztásban. A tervezett portál tartalmának nyilvánossá tétele számos új termékfejlesztést és projektgenerálást indukál, hiszen az on-line felület egyfajta best practices adattár is egyben. 

 

A projekt eredményeinek fenntartásában az intézményi fenntarthatóság a Leader szervezetek kompetenciájába tartozó kérdéskör. A projekt céljai és az eredmények jól illeszkednek ezen szervezetek vállalt céljaihoz. A projekt kiemelt eredménye egy portál, amelynek pénzügyi fenntarthatósága kevés forrást igényel. A fenntarthatóság személyi és társadalmi hátterét segítik a tervezett technikai megoldások is, mivel a tájegység érintett célcsoportjai számára a rendszer folyamatosan táplálható információkkal, adatokkal, képekkel, filmekkel, helyi értékekkel.