A Rábaközről

Hagyományos és digitális Rábaköz

 

A Kisalföld egyik sajátos jegyekkel bíró tájegysége a Rábaköz. A térség az Árpádok óta lakott terület. Az évezredes múltnak köszönhetően az itt lakókban erős a tájegységi identitás és magas szintű a szülőföldi kötődés. A Rábaköz olyan tájegység, amelyről minden itt élőben, vagy egykor itt élőben kialakult és él egy mentális kép. Ezért van az, hogy a helyiek és az innen elszármazottak büszkék rábaközi eredetükre, származásukra. Ez egy olyan belső felhajtóerő, amelyre bátran lehet támaszkodni a térség fejlesztései során.

 

A Rábaköz többféle jelzővel illethető és többféle módon leírható tájegység. A földrajzi Rábaköz területileg jól behatárolható, hiszen a Rába (Öreg-Rába), a Kis-Rába és Répce, valamint a Rábca által határolt területet értjük a Rábaköz alatt. Nem véletlen, hogy egykor a területet sziget Rábaköznek is nevezték. Erről egy 17. századfordulós térkép is megemlékezik Insula Rábaköz címmel.

 

Ugyanakkor beszélnünk kell a néprajzi Rábaközről is. Ez nem csak a folyóvizek által határolt településeket, hanem azokat is magában foglalja, amelyek a Kis-Rábától, illetve a Répcétől nyugatra vannak, továbbá azon négy települést is, amely az Öreg-Rába jobb partján található Mórichida szomszédságában. Kívül esnek ugyan a szorosan vett földrajzi határokon, de egyértelműen ehhez a néprajzi, kulturális területhez tartoznak ezek a falvak is. Ez a néprajzi Rábaköz 64 települést foglal magában és mintegy 70 ezer lakója van.

 

Korunkban mindenképpen használnunk kell olyan fogalmat is, mint a gazdasági Rábaköz. A térségnek jól lehatárolható gazdasági szereplői vannak. Ez a közel 3000 vállalkozás csaknem 100%-ban mikro-, kis- és középvállalkozás. Jelentősnek mondható a tájegység belső fogyasztói piaca, amelyet egyre inkább a helyi termékekkel való ellátottság jellemez. A gazdasági autonómia iránti elkötelezettség magas fokú, amit különösen a tájegységi élelmiszergazdaság erősítésével tudnak az itt lakók kiaknázni. 

 

A Rábaköz turisztikai desztináció is. Megvannak, kialakultak azok a kínálati elemek, amelyek egyedi vonzerőt jelentenek a térségbe látogatni vágyók számára. Az elmúlt 7 évben igen látványos együttműködések, fejlesztések történtek mind az önkormányzati, mind a vállalkozói szektor részéről. Ennek köszönhetően a Rábaköz ismertségi foka növekedett, a térségben eltöltött vendégéjszakák száma pedig folyamatosan bővül. 

 

Az utóbbi években a Rábaköz fejlesztési célterületté is vált. Nyolcadik éve működik a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület, a térség mindezidáig egyetlen átfogó fejlesztési szervezete. A szervezetnek köszönhetően elkészültek azok a megalapozó és fejlesztési dokumentumok, amelyek világosan leírják és megfogalmazzák a térség jövőképeit, fejlesztési irányait. Győr-Moson-Sopron megye 2014-2020-as fejlesztési stratégiájában pedig már önálló fejezettel van jelen a tájegység, Rábaköz gazdaságfejlesztési program címmel.

 

Végül, de nem utolsósorban a Rábaköz kulturális térség is. Joggal beszélhetünk kulturális Rábaközről, mivel talán a tájegység egyik legnagyobb versenyelőnyét tudjuk ilyen módon is kiemelni. A tradíciók, a hagyományok oly magas szinten ápoltak és őrződnek meg az itt lakók által, ami igazán karakteres hátteret ad a tájegység számára.

 

Ezen fenti Rábaköz meghatározásokat kívánja szolgálni a maga módján jelen honlap is. A hagyományt, a helyi értékeket kívánja elérhetővé tenni a digitális technológia segítségével. A Rábaközben folyó értékmentő, értékmegőrző és értékteremtő munka sokak együttműködése által valósul meg. A didigtalisrabakoz.hu oldal ehhez egy online infrastrukturális hátteret tud biztosítani. A honlap segítségével ezek az adatok, dokumentumok, filmek, fotók, helyi értékek a közösség minden tagja számára elérhetővé és hasznosíthatóvá válik. Ez a digitális rábaközi platform kiteljesíti, egybefűzi és közkinccsé teszi az eddigi eredményeket és – reményeink szerint – újakat is generál az érintettek körében. 

 

Minden kedves látogatónknak jó barangolás kívánunk a digitális Rábaközben!

 

Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület